sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,234
เดือนที่แล้ว
2,453
ปีนี้
14,836
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
68,165
ไอพี ของคุณ
35.172.136.29
-:- แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง [12 ก.ค. 2564]
-:- ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง [11 มิ.ย. 2564]
-:- ฟรี หลักสูตรออนไลน์ : การดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน จำนวน 18 ชั่วโมง (มีใบประกาศ) [10 มิ.ย. 2564]
-:- HSBC Youth LED ศุภนิมิต สานฝันเยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพสู้ภัยโควิด [7 มิ.ย. 2564]
-:- ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ [1 มิ.ย. 2564]
-:- แจ้งการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง [27 พ.ค. 2564]
-:- แจ้งประกาศและมาตรการ การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง [27 พ.ค. 2564]
-:- แจ้งหยุดการเรียนการสอนและเลื่อนการประชุมของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ [7 พ.ค. 2564]
-:- แจ้งหยุดการเรียนการสอนและเลื่อนการประชุมของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง [29 เม.ย. 2564]
-:- แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนคาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-๑๙ [16 เม.ย. 2564]
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 บ้านสบเปิง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
นายนิคม เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเเสดงเจตนา ในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  ตามหลักหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พนักงานส่วนตำบล รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (บก01) ประกวดราคา เมรุ  
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลสบเปิง เรืือง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 4 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ ๔ 
EB04/2563 ประกวดราคาาจ้างก่อสร้าง เมรุ หมู่ที่ 4 ตำบลสบเปิง  
EB03/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า) 
EB02/2563 ประกวดราคาาจ้างก่อสร้าง เมรุ หมู่ที่ 4 ตำบลสบเปิง  
ข้อมูลราคากลาง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 4 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฯ(e-bidding) 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (บก.01) ประกวดราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยอง หมู่ที่ 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑บ้านปางม่วง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๔(ครั้งที่ ๒)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81/100 คน  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81/100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
ครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบดีเด่น ปี 2564 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2564 อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
น้ำตกหมอกฟ้า
ชุมชนท่องเที่ยว บ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิวบ้านมูเซอ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กล้วยเกษตรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลก

Restaurant & Cafe : เนินแจ่มใส : Nern Jam Sai
วิหารคำ วัดท่าข้าม
ป้ายแผนที่ โฮมสเตย์ บ้านแม่หลอด-หมอกฟ้า
ผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยกรอบ
กลุ่มทอผ้าบ้านปางม่วง
สินค้าเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาวฯ
-:- ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำงานช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 [8 เม.ย. 2564]
-:- จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน 2564 [30 มี.ค. 2564]
-:- ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [30 มี.ค. 2564]
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ [24 มี.ค. 2564]
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [8 มี.ค. 2564]
-:- ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [8 ก.พ. 2564]
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [1 ก.พ. 2564]
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ปี 2564 [13 ม.ค. 2564]
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน [2 พ.ย. 2563]


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   แจ้งไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนการทุจริต   สถิติอุบัติเหตุ      กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ