sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  25 ส.ค. 2566สำนักปลัดDownload
เด็กแรกเกิด : แบบฟอร์ม ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 4 ม.ค. 2566สำนักปลัดDownload
คู่มือการดำเนินโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้สูงอายุ 21 พ.ย. 2565สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 9 ส.ค. 2565สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : แบบฟอร์ม ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 1 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 1 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน 13 ส.ค. 2564Not FoundDownload
หนังสือมอบอำนาจ 14 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มปรับสภาพบ้านคนพิการ 11 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ขอมีบัตรคนพิการ : แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : หนังสือการรับเบี้ยยังชีพ ในฐานะทายาทโดยธรรม 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : หนังสือมอบอำนาจ รับเงิน เบี้ยยังชีพ ทั้งในขณะมีชีวิตอยู่หรือเสียชี 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และ หนังสือมอบอำน 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบสอบข้อเท็จจริง โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เด็กแรกเกิด : หนังสือมอบอำนาจ รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับบริการ กายอุปกรณ์ (คนสบเปิงไม่ทอดทิ้งกัน) 21 ม.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน ktb 26 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ขอมีบัตรคนพิการ : แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 26 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment  27 มี.ค. 2563Not FoundDownload
แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment  27 มี.ค. 2563Not FoundDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1