sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
190
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


รายชื่อ ผู้นำชุมชน
ตำบลสบเปิงมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด   13 หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 บ้านปางฮ่าง นายเสรี กล้าจริง ผู้ใหญ่บ้าน 080-4961591
2 บ้านปางม่วง  นายทวี   เหรา ผู้ใหญ่บ้าน 098-7863774
3 บ้านสบเปิง นายพล ชะลิ กำนัน 098-7863780
4 บ้านต้นงุ้น นายศรชัย คำติ๊บ ผู้ใหญ่บ้าน 098-6749113
5 บ้านไร่ นายสมชาติ รัตนพร ผู้ใหญ่บ้าน 081-0034119
6 บ้านท่าข้าม นายประเสริฐ สุรินรังษี ผู้ใหญ่บ้าน 062-4904946
7 บ้านต้นลาน นายจรัญ เทพทอง ผู้ใหญ่บ้าน 088-4049782
8 บ้านดอนเจียง นายสมพร จอง ผู้ใหญ่บ้าน 081-1632535
9 บ้านหนองบัวหลวง นายถวิล ง่วยเตจา ผู้ใหญ่บ้าน 088-8046067
10 บ้านแม่หลอด นายนิคม ธูปเทียน ผู้ใหญ่บ้าน 081-2894143
11 บ้านผาหมอน นายแดง แซ่เฒ้า ผู้ใหญ่บ้าน 098-7630951
12 บ้านล้อง นายสมชาย วงค์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 087-1754866
13 บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ นายเสาร์คำ ดอนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 089-2658560