sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
190
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 11 ส.ค. 2566
2แจ้งประชาสัมพันธ์  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2566 7 ส.ค. 2566
3แจ้งประชาสัมพันธ์  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25663 ก.พ. 2566
4ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25663 ก.พ. 2566
5แจ้งประชาสัมพันธ์  ประกาศอำเภอแม่แตง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25651 ธ.ค. 2565
6ขอเชิญประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25651 ธ.ค. 2565
7ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/256510 ต.ค. 2565
8ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256527 ก.ย. 2565
9แจ้งประชาสัมพันธ์  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256527 ก.ย. 2565
10ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2565 20 ก.ย. 2565
11ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25655 ส.ค. 2565
12ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256527 ก.ค. 2565
13แจ้งประชาสัมพันธ์  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256527 ก.ค. 2565
14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 26 ก.ค. 2565
15ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256511 เม.ย. 2565
16ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256529 มี.ค. 2565
17แจ้งประชาสัมพันธ์  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 2565
18ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256528 มี.ค. 2565
19ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256511 ม.ค. 2565
20ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565  และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25664 ม.ค. 2565

1 2 3 4   >>  >|