sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


ลำดับรายการวันที่
1งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬาประจำหมูบ้านภายในตำบลสบเปิง)13 พ.ย. 2562
2งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง)13 พ.ย. 2562
3โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)11 พ.ย. 2562
4โครงการพระธรรมฑูตสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)29 ก.ย. 2562
5 โครงการอนุรักษ์สืบสานภาษาล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)27 ก.ย. 2562
6โครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)10 ก.ย. 2562
7 โครงการพระธรรมฑูตสัญจร (ระดับอำเภอ) งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)25 ส.ค. 2562
8โครงการเยาวชนสัมพันธ์และการประกวดฟ้อนเล็บ ประจำปี 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น)26 ก.ค. 2562
9งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น)15 ก.ค. 2562
10 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา (แห่เทียนวันเข้าพรรษา) ประจำปี 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)15 ก.ค. 2562
11 โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น)11 ก.ค. 2562
12 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)13 เม.ย. 2562
13โครงการอุ้ยสอนหลาน (ต้นผึ้งต้นเทียน) ประจำปี 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น)10 เม.ย. 2562
14โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น)5 เม.ย. 2562
15โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น)31 มี.ค. 2562
16โครงการอบรมมัคนายก ประจำปี 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)8 มี.ค. 2562
17งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (งานกีฬา ศพด.อบต.สบเปิง)11 ก.พ. 2562
18งานด้านเด็กและเยาวชน 12 ม.ค. 2562
19งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (งานวันเด็ก ประจำปี 2562)12 ม.ค. 2562

1