sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
190
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


ลำดับรายการวันที่
1การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 บ้านสบเปิง13 ก.ค. 2564
2โครงการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256422 มิ.ย. 2564
3โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล22 มิ.ย. 2564
4อบรมบูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชน อำเภอแม่แตง เรื่อง การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน, เศรษฐกิจพอเพียง 11 ก.พ. 2564
5ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสบเปิง26 ม.ค. 2564
6พ่อดีเด่นแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 25634 ธ.ค. 2563
7กิจกรรมอบรม การดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.12 บ้านล้อง10 ก.ค. 2563
8กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกผัก สวนครัว สร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1 ก.ค. 2563
9ปฏิบัติการ quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร29 มิ.ย. 2563
10กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยพลังงานทดแทน2 มิ.ย. 2563
11การประชุมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุตำบลสบเปิง20 มี.ค. 2563
12 โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลสบเปิง ปี 25636 มี.ค. 2563
13โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 256231 มี.ค. 2562
14โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลสบเปิง ปี 25628 มี.ค. 2562
15โครงการ ออมวันละบาท13 ก.พ. 2562

1