sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


ลำดับรายการวันที่
1โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร5 ก.ย. 2566
2สำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน29 มิ.ย. 2566
3ครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 256627 มิ.ย. 2566
4กิจกรรมเก็บตัวอย่างแหล่งน้ำ26 มิ.ย. 2566
5กิจกรรมเก็บตัวอย่างตู้น้ำหยอดเหรียญ26 มิ.ย. 2566
6กิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำประปา26 มิ.ย. 2566
7โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพงานการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ พ.ศ.256621 มิ.ย. 2566
8กิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก Big Cleaning day ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย21 มิ.ย. 2566
9สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด12 มิ.ย. 2566
10กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และหลีกเลี่ยงสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือด8 มิ.ย. 2566
11กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว31 มี.ค. 2566
12กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า1 ก.พ. 2566
13การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก11 ม.ค. 2566
14กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR) ขั้นพื้นฐาน26 ส.ค. 2565
15กิจกรรมออกสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลสบเปิง ประจำปี 25654 ก.ค. 2565
16กิจกรรมตรวจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 30 มิ.ย. 2565
17กิจกรรมออกสำรวจแหล่งน้้ำในพื้นที่และเก็บตัวอย่ำงน้้ำเพื่อตรวจหาค่าความเป็น กรด-ด่าง ของแหล่งน้ำผิวดิน30 มิ.ย. 2565
18กิจกรรมควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก29 มิ.ย. 2565
19กิจกรรมตรวจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน27 มิ.ย. 2565
20กิจกรรมตรวจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 23 มิ.ย. 2565

1 2 3 4   >>  >|