sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


ลำดับรายการวันที่
1ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 มิ.ย. 2566
2ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 มิ.ย. 2566
3ฐานข้อมูล คนพิการ ปีงบประมาณ 256611 มิ.ย. 2566
4ตรวจสอบ เงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์21 พ.ย. 2565
5ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256630 ก.ย. 2565
6แผ่นพับสิทธิคนพิการ1 มิ.ย. 2565
7เยี่ยมคนพิการ ม.822 เม.ย. 2565
8แผ่นพับ กองทุนผู้สูงอายุ9 มี.ค. 2565
9แผ่นพับ เบี้ยผู้สูงอายุ2 มี.ค. 2565
10ห้องประชุมในศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ18 ก.พ. 2565
11บริการรถเข็นสำหรับผู้พิการที่มาติดต่องานราชการ18 ม.ค. 2565
12การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ25 ส.ค. 2564
13สมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพให้แก่คนตาบอด20 ก.ค. 2564
14ธนาคารออมสิน บริการเปิดบัญชีธนาคาร นอกสถานที่22 มิ.ย. 2564
15โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รายนางซิว ชัยภา16 เม.ย. 2564
16โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 256416 เม.ย. 2564
17ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256330 ต.ค. 2563
18โครงการธนาคารกายอุปกรณ์ตำบลสบเปิง30 ก.ย. 2563
19สร้างห้องน้ำให้แก่ นายสังวร ซึมทราย ม.9 บ้านหนองบัวหลวง9 ส.ค. 2563
20การจัดบริการห้องน้ำสำหรับคนพิการที่มาติดต่อราชการ5 ส.ค. 2563

1 2 3   >>  >|