sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25661 ก.ย. 2566
2ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25663 ส.ค. 2566
3ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25663 ก.ค. 2566
4ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 1 มิ.ย. 2566
5ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.25661 พ.ค. 2566
6ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25663 เม.ย. 2566
7ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1 มี.ค. 2566
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือนมกราคม 25662 ก.พ. 2566
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน ธันวาคม 25653 ม.ค. 2566
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือนพฤศจิกายน 25651 ธ.ค. 2565
11ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25652 พ.ย. 2565
12ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25654 ต.ค. 2565
13ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 2 ก.ย. 2565
14ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 1 ส.ค. 2565
15รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือนมิถุนายน 25654 ก.ค. 2565
16รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือนพฤษภาคม 25652 มิ.ย. 2565
17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือนเมษายน 25652 พ.ค. 2565
18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือนมีนาคม 25651 เม.ย. 2565
19รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือนกุมภาพันธ์ 25652 มี.ค. 2565

1