sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
174
เดือนนี้
4,133
เดือนที่แล้ว
3,803
ปีนี้
17,261
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
135,803
ไอพี ของคุณ
3.239.8.7


ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256612 ต.ค. 2565
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ก.ย. 2564
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642 ธ.ค. 2563
4แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 122 ต.ค. 2562
5แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322 ต.ค. 2562
6แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218 ต.ค. 2561
7แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 ต.ค. 2560
8แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256031 ต.ค. 2559
9แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25594 พ.ย. 2558

1