sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
182
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (รายใหม่) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
28 พฤษภาคม 2564

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ปี2563
 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ประจำปี2563 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 การจัดโครงการเป็นการพบปะระหว่างครูกับผู้ปกครอง ทำให้ครูได้เห็นสภาพสภาพที่แท้จริงของครอบครัวเด็กนักเรียนจำนวน141 หลัง เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 พฤษภาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ศพด.อบต.สบเปิง (สาขาผาแตก) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ศพด.อบต.สบเปิง (สาขาผาแตก)

     ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

12 มีนาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้อง อนุบาล 2 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นิเทศ”ห้องเรียนและครูผู้สอน”ห้องอนุบาล2

      ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

11 มีนาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้อง อนุบาล 3 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้อง อนุบาล 3

     ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

11 มีนาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้อง อนุบาล 1 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
นิเทศ "ห้องเรียนและครูผู้สอน" ห้อง อนุบาล 1
 
    ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
09 มีนาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้องน้องเตรียม ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
นิเทศ “ห้องเรียนและครูผู้สอน”ห้องน้องเตรียมอนุ
 
   ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
08 มีนาคม 2564

โครงการกีฬา ศพด.อบต.สบเปิง สานสัมพันธ์ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
กีฬา ศพด.อบต.สบเปิง สานสัมพันธ์ ประจำปี 2564
 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สานสัมพันธ์ ประจำปี 2564 เพื่อเเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและความอดทน
22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการปลูกพืชผักสวนครัวของหนู ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โครงการปลูกพืชผักสวนครัวของหนู ประจำปี 2564
 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดโครงการปลูกพืชผักสวนครัวของหนู ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการปลูกผักและลงมือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษกิจพอเพียง
28 มกราคม 2564

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
30 ธันวาคม 2563

กิจกรรมพัฒนาบริเวณ ศพด.อบต.สบเปิง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กิจกรรมพัฒนาบริเวณ ศพด.อบต.สบเปิง ประจำปี 2563     

     วันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงและทำแปลงผักสวนครัวให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในวันดินโลก วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

05 ธันวาคม 2563

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.สบเปิง ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.สบเปิง
 
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง และโครงการอบรมลดกินขนมกรุบกรอบ ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
05 ธันวาคม 2563

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์เชียงใหม่) ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
 
    วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ทางศพด.อบต.สบเปิง ได้นำเด็กนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และส่งเสริมให้เด็กมีโลกทัศน์ที่กว้างอีกทั้งยังเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย
30 กันยายน 2563

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
วันพระราชทานธงชาติไทย
 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยขึ้น ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ครบ103 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในชาติให้กับเด็กปฐมวัย
28 กันยายน 2563

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
16 กันยายน 2563

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)