sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
197
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


นางจุฑามาศ วงศ์จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายกฤษฎา วัฒนกีบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาวภัสรา ธูปเทียน
คนงานทั่วไป


นายอร่าม โพธิ
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายสวัสดิ์ ม่วงปัน
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายสง่า ปัญญา
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายคมสันต์ ภายไธสงค์
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายจักร์กฤษณ์ อินถา
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายธนากร บุญเรือง
กู้ชีพ/กู้ภัย