sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


นางสาวรัชนิกานต์ บัวนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวชนากานต์ มณีพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวมณีวรรณ ซึมทราย
ครูอันดับ คศ.2


นางกุลนิดา โลหะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพัชราภรณ์ หาญไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเหรียญทอง สุริยะคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนลินี หมอกเมฆ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิราภรณ์ หมู่หนอง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววันวิสา ศรีวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก


นายนันนิพัทธ์ ซึมทราย
ผู้ดูแลเด็ก


นางอำพร มุ่งหมาย
แม่บ้าน


นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสดิ์์์์์
คนงานทั่วไป


นางสาวสุพิณ เสื้อแดง
ผู้ดูแลเด็ก