sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
278
เดือนนี้
1,479
เดือนที่แล้ว
6,566
ปีนี้
49,368
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
167,910
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203


1
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เสนอประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จำนวน 16 สาขา 74 รางวัล

เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามและส่งผลงานได้ที่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

04 ธันวาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
01 ธันวาคม 2566

โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำ อพ.สร. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก ในระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โดยการอบรมตังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

28 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ด้วยวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นวันลอยกระทงซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับยังมีประชาชนบางส่วนลักลอบใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง จึงออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลลอยกระทง

23 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม

22 พฤศจิกายน 2566

เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

สมัครเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด "เปลี่ยนผู้เสพ เป็น ผู้ป่วย" ทุกคนควร "เข้าใจ" และ "ให้โอกาส" ช่วยเหลือผู้พลาดยาเสพติด ให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

สายด่วนบำบัดยาเสพติด โทร : 1165  

สายด่วน ป.ป.ส. โทร : 1386

20 พฤศจิกายน 2566

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

(Unite for the Prevention of Violence Against Women and Children)

17 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเที่ยวชมงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

เชิญชวนเที่ยวชม "งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival)" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

15 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสบเปิง ประจำปี 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายจำรัส อุสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสบเปิง ประจำปี 2567 พร้อมเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง โดยมีรายการแข่งขันดังนี้ วอลเลย์บอล และตะกร้อ

04 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
30 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

อบต.สบเปิงได้รบการประสานมาจากอำเภอแม่แตง เรื่อง

ฝากท่านกำนัน/ส.ว/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต.สบเปิง/และสมาชิกในกลุ่มทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมมาชิกสภาเกษตรกรให้เกษตรกรทุกหมู่บ้านทราบโดยทั่วกัน โดยจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 12 พ.ย.2566 เวลา 08.00น. -15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 วัดท่าข้ามหมู่ที่ 6 สามารถตรวจรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวัดท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

20 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Space Week 2023,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Space Week 2023

09 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบจบในแอปพลิเคชัน ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
05 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
05 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการ และโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
05 ตุลาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (193 รายการ)