sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
174
เดือนนี้
4,133
เดือนที่แล้ว
3,803
ปีนี้
17,261
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
135,803
ไอพี ของคุณ
3.239.8.7


1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

25 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2566

23 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
19 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา

02 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
21 เมษายน 2566

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่

20 เมษายน 2566

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
19 เมษายน 2566

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
20 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง  ยกเลิกประกาศธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ยกเลิกประกาศธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงเรื่อง ช่องทางอิเล้กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศอบต.สบเปิงเรื่อง ช่องทางอิเล้กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พ.ศ.2566

08 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

28 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมประจำเดือนภาคีเครือข่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การประชุมประจำเดือนภาคีเครือข่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

28 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ อบต.สบเปิง เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศ อบต.สบเปิง เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

08 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (165 รายการ)