ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
408
เดือนที่แล้ว
2,120
ปีนี้
12,680
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
43,441
ไอพี ของคุณ
3.228.220.31
โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ. ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

01 สิงหาคม 2563

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง, ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง, หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 5 (น้ำตกหมอกฟ้า), หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่ฮาว, หัวหน้าโครงการหลวงแม่หลอด, หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน,ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,คณะครูอาจารย์และนักเรียนตำบลสบเปิง,สมาชิก อสม.ตำบลสบเปิง ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ตำบลสบเปิง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

22 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมการแปรรูปภาชนะบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)" ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะที่ยากจะควบคุมได้ แม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เว้นแต่ประชาชนผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะโดยนำต้นกล้วย สิ่งที่เหลือใช้จากธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาแปรรูปเป็นจานภาชนะ สำหรับใส่อาหาร แบบใช้แล้วทิ้งซึ่งภาชนะจากต้นกล้วยสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

01 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการทำเครื่องกรองอากาศ MOU กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)" ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะที่ยากจะควบคุมได้ แม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เว้นแต่ประชาชนผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้เล็งเห็นความสำคัญของมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนภายในตำบลสบเปิง โดยจัดทำเครื่องกรองอากาศ จากสิ่งที่หาได้ง่าย และสามารถนำมาประดิษฐ์ได้เอง ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ ดัดแปลง ต่อยอดเพื่อนำไปประดิษฐ์ใช้ในครัวเรือน ชุมชน หรือจำหน่ายได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชน

01 กรกฎาคม 2563

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยพลังงานทดแทน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)" ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.

02 มิถุนายน 2563

ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน @สบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว @สบเปิง ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าวิกฤตพิชิตโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บูรณาการการทำกิจกรรมร่วมกับคณะผู้บริหาร โดยการนำของท่านนายกนิคม เรือนทราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น.

02 มิถุนายน 2563

โครงการ กายอุปกรณ์ สบเปิงเราไม่ทิ้งกัน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนโครงการกายอุปกรณ์ อบต.สบเปิง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้เข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต

30 พฤษภาคม 2563

โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลสบเปิง ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

           โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้และสามารถเป็นเสาหลักที่สำคัญในการดูแลสุขภาพกาย ใจและสุขภาวะในครอบครัวและชุมชน และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สตรีในตำบลสบเปิง ที่มีความโดดเด่นในระดับตำบล  กลุ่มองค์กร เครือข่าย และเป็นที่ยอมรับในชุมชน เพื่อให้ได้แสดงศักยภาพคุณลักษณะเด่นของตนออกมา

06 มีนาคม 2563

การแปรรูปบรรจุภัณฑ์รักโลก และ แนะแนวการเป็นผู้ขายบนเว็บไซต์อุ๊ยคำ ouikum.com,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปบรรจุภัณฑ์รักโลก ภายใต้กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปพืชผักปลอดภัยเมาท์ศิโยน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2563

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นายนิคม เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง นำ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

22 มกราคม 2563

จัดการประชุมผู้ประกอบการใหัความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายภาษีท้องถิ่น การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงได้จัดประชุมผู้ประกอบการใหัความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายภาษีท้องถิ่น การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานระเบียบกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย กอร์ปกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องทำความเข้าใจต่อประชาชนโดยรวม

17 มกราคม 2563

พิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
22 พฤศจิกายน 2562

การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
20 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร, ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ตามหลักธรรมมาภิบาล

วันที่ 27 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

27 กันยายน 2561

โครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาเเผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
 

 วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559  นายนิคม  เรือนทราย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  ร่วมกับพสกนิกรบ้านสบเปิง หมู่ 3 ดำเนินกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาเเห่งเเผ่นดินชุมชนรักษ์ถิ่นลุ่มน้ำเเม่ฮาว จัด กิจกรรมปลูกป่า ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาเเผ่นดินของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

12 สิงหาคม 2559

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)