ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาเเผ่นดิน
 

 วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559  นายนิคม  เรือนทราย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  ร่วมกับพสกนิกรบ้านสบเปิง หมู่ 3 ดำเนินกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาเเห่งเเผ่นดินชุมชนรักษ์ถิ่นลุ่มน้ำเเม่ฮาว จัด กิจกรรมปลูกป่า ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาเเผ่นดินของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 


 
12 สิงหาคม 2559