ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
476
เดือนที่แล้ว
2,120
ปีนี้
12,748
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
43,509
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2
โครงการส่งเสริมการแปรรูปภาชนะบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)" ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะที่ยากจะควบคุมได้ แม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เว้นแต่ประชาชนผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะโดยนำต้นกล้วย สิ่งที่เหลือใช้จากธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาแปรรูปเป็นจานภาชนะ สำหรับใส่อาหาร แบบใช้แล้วทิ้งซึ่งภาชนะจากต้นกล้วยสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


 
01 กรกฎาคม 2563