ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,959
เดือนที่แล้ว
1,928
ปีนี้
18,401
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
49,162
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249
โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร,ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงาน ในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร,ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงาน
ในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
โดยมีวัตถุประสงค์
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล


 
18 กันยายน 2563