sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงได้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ได้ทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และภาคประชาชน จัดให้มีการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เพื่อรณรงค์ร่วมปลูกจิตสำนึกต่อประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคฯในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติการป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดโรคฯที่เป็นระบบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่


 
19 กุมภาพันธ์ 2564