ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (รายใหม่) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
28 พฤษภาคม 2564

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ปี2563
 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ประจำปี2563 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 การจัดโครงการเป็นการพบปะระหว่างครูกับผู้ปกครอง ทำให้ครูได้เห็นสภาพสภาพที่แท้จริงของครอบครัวเด็กนักเรียนจำนวน141 หลัง เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 พฤษภาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ศพด.อบต.สบเปิง (สาขาผาแตก) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ศพด.อบต.สบเปิง (สาขาผาแตก)

     ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

12 มีนาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้อง อนุบาล 2 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นิเทศ”ห้องเรียนและครูผู้สอน”ห้องอนุบาล2

      ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

11 มีนาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้อง อนุบาล 3 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้อง อนุบาล 3

     ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

11 มีนาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้อง อนุบาล 1 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
นิเทศ "ห้องเรียนและครูผู้สอน" ห้อง อนุบาล 1
 
    ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
09 มีนาคม 2564

นิเทศ ห้องเรียนและครูผู้สอน ห้องน้องเตรียม ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
นิเทศ “ห้องเรียนและครูผู้สอน”ห้องน้องเตรียมอนุ
 
   ประเมินความพร้อมของห้องเรียนและกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
08 มีนาคม 2564

โครงการกีฬา ศพด.อบต.สบเปิง สานสัมพันธ์ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
กีฬา ศพด.อบต.สบเปิง สานสัมพันธ์ ประจำปี 2564
 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สานสัมพันธ์ ประจำปี 2564 เพื่อเเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและความอดทน
22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการปลูกพืชผักสวนครัวของหนู ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โครงการปลูกพืชผักสวนครัวของหนู ประจำปี 2564
 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้จัดโครงการปลูกพืชผักสวนครัวของหนู ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการปลูกผักและลงมือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษกิจพอเพียง
28 มกราคม 2564

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
30 ธันวาคม 2563

กิจกรรมพัฒนาบริเวณ ศพด.อบต.สบเปิง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กิจกรรมพัฒนาบริเวณ ศพด.อบต.สบเปิง ประจำปี 2563     

     วันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงและทำแปลงผักสวนครัวให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในวันดินโลก วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

05 ธันวาคม 2563

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.สบเปิง ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.สบเปิง
 
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง และโครงการอบรมลดกินขนมกรุบกรอบ ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
05 ธันวาคม 2563

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์เชียงใหม่) ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
 
    วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ทางศพด.อบต.สบเปิง ได้นำเด็กนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และส่งเสริมให้เด็กมีโลกทัศน์ที่กว้างอีกทั้งยังเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย
30 กันยายน 2563

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
วันพระราชทานธงชาติไทย
 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยขึ้น ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ครบ103 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในชาติให้กับเด็กปฐมวัย
28 กันยายน 2563

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
16 กันยายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)