sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197

นายเกษม พงษ์เดช
ประธานสภา อบต.

นายอนันต์ มาทัง
รองประธานสภา อบต.

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์
เลขานุการสภา อบต.

นายนพพร ฟองนวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นางอำนวย เขื่อนเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายถวิล จีรัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายอนันต์ มาทัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางพิมรัตน์ วัฒนศิริศศิกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายเกษม พงษ์เดช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางอารีรัตน์ ไชยวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายบุญมี จันทรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


น.ส.กัลยา สบกระสิบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายบรรพต แซ่เท้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายสำราญ ร้องเพราะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายสุภัทร์ สมทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายชาติชาย ดอนมงคล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายเสงี่ยม ปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายประพัตร์ อินทจักร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายสุพรรณ มณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


น.ส.จันทร์เพ็ญ คำเก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายสงบ บุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายสื่อ แซ่เฒ้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นายอื่อ แซ่เฒ่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นางอาวรณ์ คำติ๊บ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12


นายสาธร เกตุสูง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12