ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
2,471
เดือนที่แล้ว
2,471
ปีนี้
8,467
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
39,228
ไอพี ของคุณ
34.231.21.83
นายเกษม พงษ์เดช
ประธานสภา อบต.

นายอนันต์ มาทัง
รองประธานสภา อบต.

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์
เลขานุการสภา อบต.

นายนพพร ฟองนวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสมาน ศรีวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นางอำนวย เขื่อนเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายถวิล จีรัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นางพิมรัตน์ วัฒนศิริศศิกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางอารีรัตน์ ไชยวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายบุญมี จันทรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


น.ส.กัลยา สบกระสิบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายบรรพต แซ่เท้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายสำราญ ร้องเพราะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายสุภัทร์ สมทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายชาติชาย ดอนมงคล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายเสงี่ยม ปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายประพัตร์ อินทจักร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายสุพรรณ มณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


น.ส.จันทร์เพ็ญ คำเก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายสงบ บุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายสื่อ แซ่เฒ้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นายอื่อ แซ่เฒ่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นางอาวรณ์ คำติ๊บ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12


นายสาธร เกตุสูง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12


นายชูชัย ไวรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13