sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
336
เดือนนี้
1,238
เดือนที่แล้ว
2,925
ปีนี้
26,639
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
108,233
ไอพี ของคุณ
3.238.90.95

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

น.ส.อัญชุลีกร เอี่ยมละออ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนุชา ดวงเงา
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจุฑามาศ วงค์จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม