sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
164
เมื่อวานนี้
336
เดือนนี้
1,238
เดือนที่แล้ว
2,925
ปีนี้
26,639
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
108,233
ไอพี ของคุณ
3.238.90.95
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
เบี้ยยังชีพ : หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 9 ส.ค. 2565สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : แบบฟอร์ม ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 1 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 1 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน 13 ส.ค. 2564Not FoundDownload
หนังสือมอบอำนาจ 14 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มปรับสภาพบ้านคนพิการ 11 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 7 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ขอมีบัตรคนพิการ : แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : หนังสือการรับเบี้ยยังชีพ ในฐานะทายาทโดยธรรม 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : หนังสือมอบอำนาจ รับเงิน เบี้ยยังชีพ ทั้งในขณะมีชีวิตอยู่หรือเสียชี 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เบี้ยยังชีพ : แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และ หนังสือมอบอำน 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบสอบข้อเท็จจริง โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เด็กแรกเกิด : หนังสือมอบอำนาจ รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับบริการ กายอุปกรณ์ (คนสบเปิงไม่ทอดทิ้งกัน) 21 ม.ค. 2564สำนักปลัดDownload
เด็กแรกเกิด : แบบฟอร์ม ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 26 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน ktb 26 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ขอมีบัตรคนพิการ : แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 26 พ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment  27 มี.ค. 2563Not FoundDownload
แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment  27 มี.ค. 2563Not FoundDownload
แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment  27 มี.ค. 2563Not FoundDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1