ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


รายชื่อ ผู้นำชุมชน
ตำบลสบเปิงมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด   13 หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 บ้านปางฮ่าง นายเสรี กล้าจริง ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านปางม่วง  นายทวี   เหรา ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านสบเปิง นายพล ชะลิ กำนัน
4 บ้านต้นงุ้น นายศรชัย คำติ๊บ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านไร่ นายสมชาติ รัตนพร ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านท่าข้าม นายประเสริฐ สุรินรังษี ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านต้นลาน นายจรัญ เทพทอง ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านดอนเจียง นายสมพร จอง ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านหนองบัวหลวง นายถวิล ง่วยเตจา ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านแม่หลอด นายนิคม ธูปเทียน ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านผาหมอน นายแดง แซ่เฒ้า ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านล้อง นายสมชาย วงค์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
13 บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ นายเสาร์คำ ดอนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน