ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256322 ต.ค. 2562
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 ก.ย. 2561
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256126 ก.ย. 2560
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256014 ก.ย. 2559
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255822 ธ.ค. 2558
6ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915 ก.ย. 2558

1