ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25403 มี.ค. 2563
2ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.25633 ก.พ. 2563
3ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.25622 ม.ค. 2563
4ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.25622 ธ.ค. 2562
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25624 พ.ย. 2562
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25624 ต.ค. 2562
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25622 ก.ย. 2562
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25625 ส.ค. 2562
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25622 ก.ค. 2562
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 256210 มิ.ย. 2562
11รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25627 พ.ค. 2562
12รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25622 เม.ย. 2562
13รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25624 มี.ค. 2562
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 25621 ก.พ. 2562
15รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25613 ม.ค. 2562
16รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25613 ธ.ค. 2561
17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25612 พ.ย. 2561
18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256112 ก.ย. 2561
19รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256112 ก.ย. 2561
20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25612 ส.ค. 2561

123  >> >|