ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 25624 ต.ค. 2562
2รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 25625 ก.ย. 2562
3รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 25625 ส.ค. 2562
4รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 25625 ก.ค. 2562
5งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 25625 มิ.ย. 2562
6งบการเงินประจำเดือน เมษายน 25626 พ.ค. 2562
7งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 25625 เม.ย. 2562
8งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มี.ค. 2562
9งบการเงินประจำเดือน มกราคม 25625 ก.พ. 2562
10งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 25617 ม.ค. 2562
11งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 25615 ธ.ค. 2561
12งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 25615 พ.ย. 2561
13รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 25614 พ.ค. 2561
14รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 25615 เม.ย. 2561
15รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 25615 มี.ค. 2561
16รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ปีงบประมาณ 25615 ก.พ. 2561
17รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 25615 ม.ค. 2561
18รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 25615 ธ.ค. 2560
19รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 25616 พ.ย. 2560
20รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 25615 ต.ค. 2560

123  >> >|