ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
1,928
ปีนี้
18,559
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
49,320
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


ลำดับรายการวันที่
1ขยายเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒17 ส.ค. 2563
2มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต22 มิ.ย. 2563
3เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ22 มิ.ย. 2563
4เจตนารณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น22 มิ.ย. 2563
5มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง22 มิ.ย. 2563
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ22 มิ.ย. 2563
7มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน22 มิ.ย. 2563
8คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของนายก อบต. ให้แก่รองนายก อบต.18 มี.ค. 2563
9คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ18 มี.ค. 2563
10ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)29 พ.ย. 2562

1