ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322 ต.ค. 2562
2แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 122 ต.ค. 2562
3แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218 ต.ค. 2561
4แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 ต.ค. 2560
5แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256031 ต.ค. 2559
6แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25594 พ.ย. 2558

1