sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
719
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
20,518
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
102,112
ไอพี ของคุณ
18.204.56.185


ลำดับรายการวันที่
1แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 25661 ต.ค. 2563
2แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561-256314 ก.ค. 2563
3แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 214 ก.ค. 2563
4การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ29 เม.ย. 2563
5การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม24 ต.ค. 2562
6การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง30 ก.ย. 2562
7รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
8หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง2 ต.ค. 2560
9แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 – 25606 มิ.ย. 2559
10นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง26 พ.ย. 2556

1