sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,238
เดือนที่แล้ว
4,647
ปีนี้
34,409
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
152,951
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21


-:- ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง หมู่ที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [6 ก.ย. 2566]
-:- ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [18 ส.ค. 2566]
-:- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [10 ส.ค. 2566]
-:- ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (vitural anti-corruption museum) [3 ส.ค. 2566]
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงสบเปิง และรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง [21 ก.ค. 2566]
-:- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  [5 ก.ค. 2566]
-:- ประชาสัมพันธ์แอฟลิเคชั่น ThaiD [20 มิ.ย. 2566]
-:- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสำมะโนเกษตร ประจำปี 2566 [20 มิ.ย. 2566]
-:- เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน [8 มิ.ย. 2566]
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงเรื่อง  ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [30 พ.ค. 2566]
โครงการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566
"โครงการอบรมจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,ลูกจ้างและพนักงานส่วนตำบล ในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์) ประจำปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง)
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชม (ทอผ้า) ประจำปี 2566
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ ๘  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ยกเลิกประกาศธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ อบต.สบเปิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ อบต.สบเปิง เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ข้อมูลราคากลาง
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 4 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฯ(e-bidding) 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (บก.01) ประกวดราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ขยายระยะเวลาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๔(ครั้งที่ ๒)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
วงดนตรีพื้นเมืองบ้านท่าข้าม
#อย่าลืมตรวจสอบรายชื่อก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อ้ายเสม ลุงชัย วัยรุ่นลาวา (ดาวติ๊กต๊อกTikTok จาวเหนือ)
ครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบดีเด่น ปี 2564 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2564 อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
น้ำตกหมอกฟ้า

โฮมสเตย์ บ้านแม่หลอด
วิหารคำ วัดท่าข้าม
ป้ายแผนที่ โฮมสเตย์ บ้านแม่หลอด-หมอกฟ้า
กลุ่มทอผ้าบ้านปางม่วง
ผลิตภัณฑ์ OTOP วนิดา แฮนด์เมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP มีดเหล็กแหนบ
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [30 พ.ค. 2566]
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  [25 พ.ค. 2566]
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [2 พ.ค. 2566]
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [21 เม.ย. 2566]
-:- ผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [8 ก.พ. 2566]
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3 ก.พ. 2566]
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [17 ม.ค. 2566]
-:- ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 [28 ต.ค. 2565]
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [25 ต.ค. 2565]
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [4 ต.ค. 2565]


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   แจ้งไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนการทุจริต   สถิติอุบัติเหตุ      กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ