ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
1,928
ปีนี้
18,559
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
49,320
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


ลำดับรายการวันที่
1ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.256325 มิ.ย. 2563
2การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปี พ.ศ.256323 มิ.ย. 2563
3ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 256323 มิ.ย. 2563
4ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์25 มิ.ย. 2562
5ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ25 มิ.ย. 2562
6ประกาศแผนจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ปีงบประมาณ 256125 มิ.ย. 2562
7ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 มิ.ย. 2562
8ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต25 มิ.ย. 2562
9ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ25 มิ.ย. 2562
10ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ25 มิ.ย. 2562
11ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ25 มิ.ย. 2562
12รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส4 มิ.ย. 2562
13ประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส4 มิ.ย. 2562
14ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น10 พ.ค. 2562
15ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน10 พ.ค. 2562
16ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้เข้ารับบริการ กิจการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง10 พ.ค. 2562
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรืองแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 25 ก.ย. 2560
18แผนจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง25 ก.ย. 2560

1