ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256127 ธ.ค. 2561
2รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256119 พ.ย. 2561
3แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25614 ต.ค. 2561
4แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25617 มิ.ย. 2561
5รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256121 พ.ค. 2561
6แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25616 มี.ค. 2561
7งานทะเบียนพาณิชย์28 มิ.ย. 2559
8ภาษีโรงเรือน28 มิ.ย. 2559
9ภาษีป้าย28 มิ.ย. 2559
10ภาษีบำรุงท้องที่28 มิ.ย. 2559

1