ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒23 มี.ค. 2564
2ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒23 มี.ค. 2564
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่อง-การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์-พ.ศ.-255818 มิ.ย. 2563
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย-พ.ศ.255818 มิ.ย. 2563
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่อง-การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย-พ.ศ.255818 มิ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พ.ศ.253518 มิ.ย. 2563
7พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.254218 มิ.ย. 2563
8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254018 มิ.ย. 2563
9พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.253718 มิ.ย. 2563

1