ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
1,928
ปีนี้
18,559
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
49,320
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.253718 มิ.ย. 2563
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร-254018 มิ.ย. 2563
3พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.254218 มิ.ย. 2563
4พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พ.ศ.253518 มิ.ย. 2563
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่อง-การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย-พ.ศ.255818 มิ.ย. 2563
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย-พ.ศ.255818 มิ.ย. 2563
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง-เรื่อง-การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์-พ.ศ.-255818 มิ.ย. 2563

1