sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง23 มิ.ย. 2563
2มาตรฐานหอกระจายข่าว19 มิ.ย. 2563
3มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก19 มิ.ย. 2563
4มาตรฐานระบบน้ำสะอาด19 มิ.ย. 2563
5มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ19 มิ.ย. 2563
6มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย19 มิ.ย. 2563
7มาตรฐานตลาด19 มิ.ย. 2563
8มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ19 มิ.ย. 2563
9มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต19 มิ.ย. 2563
10มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน19 มิ.ย. 2563
11มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ19 มิ.ย. 2563
12มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น 19 มิ.ย. 2563
13มาตรฐานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ19 มิ.ย. 2563
14มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา19 มิ.ย. 2563
15มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี19 มิ.ย. 2563
16มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว19 มิ.ย. 2563
17มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ19 มิ.ย. 2563
18มาตรฐานการวางผังเมือง19 มิ.ย. 2563
19มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ19 มิ.ย. 2563
20มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน19 มิ.ย. 2563

12  >> >|