sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


ลำดับรายการวันที่
1กิจกรรม รับบริจาคกายอุปกรณ์ ส่งต่อด้วยความห่วงใย17 ก.ค. 2563
2กิจกรรม การลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงสิทธิ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ17 ก.ค. 2563
3กิจกรรม เยี่ยมบ้าน สำรวจผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม17 ก.ค. 2563
4ส่ง ด.ญ.ลดา บุญหล้า เข้าเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ13 ก.ค. 2563
5มอบเก้าอี้นั่งถ่ายให้ผู้สูงอายุ ม.9 บ้านหนองบัวหลวง26 มิ.ย. 2563
6พา ด.ญ.ลดา บุญหล้า สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ25 มิ.ย. 2563
7คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมบ้าน ด.ญ.ลดา บุญหล้า ม.1023 มิ.ย. 2563
8มอบแพมเพิส ให้ นายสุขเกษม ไวรักษ์ ผู้พิการ ม.13 บ้านใหม่สหกรณ์2 มิ.ย. 2563
9กิจกรรม ต้อนรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร) เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 4031 ม.ค. 2563
10โครงการคุณภาพชีวิตขั้้นพื้นฐานผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง21 ต.ค. 2562
11สร้างห้องน้ำให้แก่ นายสังวร ซึมทราย ม.9 บ้านหนองบัวหลวง14 ส.ค. 2562
12ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส นายแก้ว กอบคำ ม.11 บ้านผาหมอน27 มิ.ย. 2562
13กิจกรรมซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้12 มิ.ย. 2562
14โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการตำบลสบเปิง30 พ.ค. 2562
15โครงการธนาคารกายอุปกรณ์ตำบลสบเปิง30 พ.ค. 2562
16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ วาตภัย9 พ.ค. 2562
17กิจกรรม เยี่ยมครอบครัวเด็ก7 พ.ค. 2562
18กิจกรรม เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ2 พ.ค. 2562
19กิจกรรมแจกนมผง ช่วยเหลือครอบครัวเด็ก26 เม.ย. 2562
20กิจกรรม เยี่ยมบ้านผู้พิการ23 เม.ย. 2562

12  >> >|