ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


ลำดับรายการวันที่
1กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ 2 ธ.ค. 2563
2โครงการอบรมให้ความรู้หมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่หลอด 20 ต.ค. 2563
3ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นำส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ”14 ต.ค. 2563
4โครงการการพัฒนาระบบสุขภิบาลในชุมชนและโรงเรียน14 ส.ค. 2563
5กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2563
6การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)12 พ.ค. 2563
7โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 12 มี.ค. 2563
8โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการแบบองค์รวม27 ก.พ. 2563
9โครงการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 27 ม.ค. 2563
10กิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำสุขภาพในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่20 ม.ค. 2563
11โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน20 ม.ค. 2563
12โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ม.ค. 2563
13โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ14 ธ.ค. 2562
14โครงการจัดงานวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2562
15โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 30 มิ.ย. 2562
16โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 24 มี.ค. 2562
17โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน19 ม.ค. 2562
18โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน1 ม.ค. 2562
19โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ 1 ม.ค. 2562

1