ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


ลำดับรายการวันที่
1การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 บ้านสบเปิง13 ก.ค. 2564
2โครงการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256422 มิ.ย. 2564
3โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล22 มิ.ย. 2564
4อบรมบูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชน อำเภอแม่แตง เรื่อง การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน, เศรษฐกิจพอเพียง 11 ก.พ. 2564
5ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสบเปิง26 ม.ค. 2564
6พ่อดีเด่นแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 25634 ธ.ค. 2563
7กิจกรรมอบรม การดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.12 บ้านล้อง10 ก.ค. 2563
8กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกผัก สวนครัว สร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1 ก.ค. 2563
9ปฏิบัติการ quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร29 มิ.ย. 2563
10กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยพลังงานทดแทน2 มิ.ย. 2563
11การประชุมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุตำบลสบเปิง20 มี.ค. 2563
12 โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลสบเปิง ปี 25636 มี.ค. 2563
13โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 256231 มี.ค. 2562
14โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลสบเปิง ปี 25628 มี.ค. 2562
15โครงการ ออมวันละบาท13 ก.พ. 2562

1