ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


ลำดับรายการวันที่
1โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมทางศาสนา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 25637 พ.ค. 2564
2โครงการทำบุญและเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง7 พ.ค. 2564
3โครงการอุ้ยสอนหลาน ประจำปี 25645 เม.ย. 2564
4โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 256424 มี.ค. 2564
5โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ต.ค. 2563
6โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ประจำปี 256312 ต.ค. 2563
7โครงการพระธรรมฑูตสัญจร ประจำปี พ.ศ. 256317 ก.ย. 2563
8โครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 256314 ก.ย. 2563
9โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 256313 ก.ย. 2563
10โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2563 31 ส.ค. 2563
11โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)23 ส.ค. 2563
12โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2563 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)1 ส.ค. 2563
13งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง14 ก.ค. 2563
14งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬาประจำหมูบ้านภายในตำบลสบเปิง)14 ก.ค. 2563
15โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563) งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)3 ก.ค. 2563
16โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (กีฬาและนันทนาการ)17 ก.พ. 2563
17โครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (งานด้านกีฬาและนันทนาการ)11 ม.ค. 2563
18โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)11 พ.ย. 2562

1