ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


ลำดับรายการวันที่
1แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 25612 ต.ค. 2560
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.6 งวดที่1 (ตุลาคม-มีนาคม)3 เม.ย. 2560
3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่1 (ตุลาคม-มีนาคม)3 เม.ย. 2560
4ปรับและเพิ่มแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1/2560)4 ม.ค. 2560
5แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ25603 ต.ค. 2559
6แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591 ต.ค. 2559

1