ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043

นายนิคม เรือนทราย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง


นายเตือน วังทูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
นายนริศักดิ์ มาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

นางอังคณา ฐานะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง