ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


น.ส.อัญชุลีกร เอี่ยมละออ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวุฒิพงษ์ ใหม่เฟย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวกรรณิกา ยืนยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวมาลี จางศิริกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายอุดมศักดิ์ รัตนพงศ์
นิติกรปฏิบัติการ


นายศุภกร อินทะไชย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายพลเทพ เรือนแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


น.ส.ดวงฤทัย ทุมดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายนิช วุฒิยา
พนักงานขับรถยนต์


นายอดุลย์ นันต๊ะเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายสถิตย์ มาลี
พนักงานตกแต่งสวน


นางนงเยาว์ สมจักษ์
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)


นางสาวมาลินี บุญเรือง
คนงานทั่วไป


นายสมพงษ์ ตันสมเจ
คนงานทั่วไป


นางพิชดา เทียมฟัก
พนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน)


นายทวีพงษ์ มะโนรัตน์
คนงานทั่วไป


น.ส.วราภรณ์ พิลา
พนักงานจ้างเหมา