ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


นางสาวพรรณวลี นันทสมบัติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวชนากานต์ มณีพร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสาวมณีวรรณ ซึมทราย
ครูอันดับ คศ.1


นางสาวนาตยา กล้าจริง
ครูอันดับ คศ.1


นางกุลนิดา โลหะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพัชราภรณ์ หาญไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเหรียญทอง สุริยะคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนลินี หมอกเมฆ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิราภรณ์ หมู่หนอง
ผู้ดูแลเด็กนางอำพร มุ่งหมาย
แม่บ้าน


นางสาววันวิสา ศรีวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก


นายนันนิพัทธ์ ซึมทราย
ผู้ดูแลเด็ก