ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043
กลุ่มทอผ้าบ้านปางม่วง
ที่ตั้ง
    183 หมู่ 2 บ้านป่าฮาง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

ติดต่อ : นางอำนวย เขื่อนเพ
โทร : (053) 297503, 09 5612423

   เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ทำการทอผ้าโดยเน้นผ้าถุงเป็นส่วนใหญ่ มีการพัฒนาเป็นผ้าตัดเสื้อและผ้าปูโต๊ะ ด้านการตลาดปัจจุบันมีร้านค้าในตลาดรับไปจำหน่าย นอกจากนั้นนำไปจำหน่ายนอกเขตอำเภอแม่แตง
ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มแปรรูปอาหาร
3. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

การรวมกลุ่ม
    ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความเข้มแข็ง และมีหน่วยงานราชการและเอกชนมาให้การส่งเสริมและสนับสนุน

อาชีพหลัก :  ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม :  ทำหัตถกรรม แปรรูปอาหาร

 
07 มิถุนายน 2559