ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043
สินค้าเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาวฯ

สินค้าเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาวฯ

    ในกระบวนการเกษตรอินทรีย์สามารถผลิตได้ทั้งพืชและสัตว์ ทุกวันนี้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยเรายังคงมีการรับรองได้ในเฉพาะการผลิตพืชเท่านั้น แต่ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์         ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์   เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชผักอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ และส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้เสริมโดยเน้นที่การเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติ ใช้อาหารธรรมชาติ หากจำเป็นต้องใช้อาหารข้นก็เน้นให้มีการผสมอาหารสัตว์เองโดยไม่ใช้สารกันเสียและสารกัน เชื้อรา ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์หากจำเป็นก็ใช้สมุนไพรให้สัตว์กิน เนื้อสัตว์ที่ได้จึงมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี และเมื่อนำไปแปรรูปก็จะไม่ใช้วัตถุกันเสียและไม่ใส่สารเจือปน  แต่เน้นที่ความสดของเนื้อสัตว์ ความสะอาดในกระบวนการแปรรูป อาหารแปรรูปจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
       
- ลูกชิ้นหมูเด้งปลอดสารพิษ
 
- ลิตจากหมูเนื้อแดงอย่างดี ไม่ผสมแป้ง ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

- แหนมปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารไนเตรทและไนไตรท์ /ไม่ใส่ดินประสิว

- หมูยอปลอดสารพิษ

- หมูแดดเดียวปลอดสารพิษ


 
22 มิถุนายน 2559