sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำงานช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
08 เมษายน 2564

จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
30 มีนาคม 2564

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
30 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
24 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ชุดความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  

15 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้เข้ารับบริการ กิจการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ทำประเมินแบบ EIT ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
15 มีนาคม 2564

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา",องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

11 มีนาคม 2564

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
08 มีนาคม 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
08 มีนาคม 2564

สทนช.เตรียมความพร้อมจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

01 มีนาคม 2564

รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง รอบ ๖ เดือน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง รอบ ๑๒ เดือน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  (ITA),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

การรับสมัครนักเรียนเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การรับสมัครนักเรียนเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 เริ่มรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

10 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (107 รายการ)