ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหาร

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
408
เดือนที่แล้ว
2,120
ปีนี้
12,680
ปีที่แล้ว
16,294
ทั้งหมด
43,441
ไอพี ของคุณ
3.228.220.31
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (ห้องประชุมแม่ฮาว 1)

28 กรกฎาคม 2563

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
08 กรกฎาคม 2563

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
19 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าทำแบบประเมิน IIT ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าทำแบบประเมิน IIT ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อ หรือมารับบริการ ในหน่วยงานเข้าทำแบบประเมิน EIT ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2563

05 มิถุนายน 2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (ห้องประชุมแม่ฮาว 1)

15 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (ห้องประชุมแม่ฮาว 1)

01 พฤษภาคม 2563

กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (ห้องประชุมแม่ฮาว 1)

03 กุมภาพันธ์ 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
27 มกราคม 2563

การเผาหญ้า ขยะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ในที่โล่งแจ้ง นอกจากจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ผู้กระทำยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แจ้งเตือนประชาชน
          การเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผากำจัดขยะมูลฝอย หญ้า หรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ใดๆ มักนิยมใช้วิธีการใช้เชื้อเพลิงจุดเผาเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งการกำจัดเศษซากพืชหรือขยะด้วยวิธีนี้ นอกจากจะทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากกลุ่มควันฝุ่นละอองจากขี้เถ้า และยังอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้อีกด้วย ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีกฎหมายอัตราโทษไว้ ตามระดับของความร้ายแรงแห่งการกระทำ ดังนี้

  1. การเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ยังไม่รุนแรงถึงขั้นที่อาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของบุคคลอื่น เพียงแต่ก่อให้เกิด กลิ่น แสง สี เสียง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามเป็นหนังสือให้ผู้เจ้าของที่ดินผู้เผาหยุดกระทำการดังกล่าวได้ และยังสามารถกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ห้ามมิให้ทำการเผาอีกต่อไป และหากเจ้า ของที่ดินผู้เผายังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็จะมีความผิดอาญา โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25,26,28,74)
  2. แต่หากมีความรุนแรงถึงขั้นที่ “น่าจะ” เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เช่นนี้เจ้าของที่ดินผู้เผาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ทั้งนี้โดยที่ไม่ต้องเกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายขึ้นจริงๆเลย เพียงแต่น่าจะเกิดก็เป็นความผิดตามมาตรา 220 แล้วหากเกิดอันตรายขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นจริงๆ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 218 หรือมาตรา 224 แล้วแต่กรณีซึ่งมีระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ยกเว้นหากทรัพย์สินที่เกิดเพลิงใหม้หรืออาจจะเกิดเพลิงใหม้นั้นมีราคาเล็กน้อย ผู้กระทำก็จะได้รับโทษเบาลงตามมาตรา 223
  3. หากลักษณะการเผาหญ้าหรือขยะหรือสิ่งอื่นใดในที่ดินของตนเองนั้น ผู้กระทำย่อมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วว่า ลักษณะการจุดไฟเผาของตนอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอน เช่น จุดไฟในลักษณะที่ใกล้เคียงกับบ้านหรือทรัพย์สินของคนอื่นอย่างมาก ในช่วงที่ลมแรง เช่นนี้ ผู้กระทำผิดย่อมมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217 - 218 แล้วแต่กรณี ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกขั้นสูงถึงประหารชีวิต

ด้วยความห่วงใยจาก อบต.สบเปิง
          การเผาหญ้า ขยะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ในที่โล่งแจ้ง นอกจากจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ผู้กระทำยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

24 ม.ค. 2563

24 มกราคม 2563

การรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

***กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนในวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น***

เดือน/ปี

วันที่โอนเงิน

มกราคม 2563

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

เมษายน 2563

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

วันพุธ ที่ 10 ่มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563

 

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

24 ธันวาคม 2562

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

แจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

29 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (ห้องประชุมแม่ฮาว 1)

22 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (ห้องประชุมแม่ฮาว 1)

29 ตุลาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (58 รายการ)