ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043


 ชื่อเอกสาร : ประกาศเปิดเผยราคากลาง(แบบ บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียดที่ อบต.สบเปิงกำหนด)   [ 15 ตุลาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร
  

ย้อนกลับ