ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด 1444ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,324
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
21,816
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
75,145
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88


Restaurant & Cafe : เนินแจ่มใส : Nern Jam Sai,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
05 กรกฎาคม 2564

วิหารคำ วัดท่าข้าม ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ชื่อ            วิหารคำ วัดท่าข้าม   (แหล่งเรียนรู้โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าข้าม)
ประเภท      โบราณสถาน (วัด)
การบริการ   แหล่งเรียนรู้และค้นคว้า  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับราคา   ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่ตั้ง           บ้านท่าข้าม   หมู่ 6   ถ. สันป่ายาง – บ้านไร่   ต.สบเปิง  อ.แม่แตง   จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์         0 – 5399 - 5038
   
รายละเอียด   

    วัดท่าข้าม  ชื่อทางกรมศาสนา  คือ  “วัดสุปัตตนาราม”     เป็นวัดโบราณขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ   เมื่อปี พ.ศ.2525   ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทยใหญ่เป็นเรื่องพุทธ-ประวัติและชาดกพื้นบ้านชาดกนอกนิบาตร    เรื่อง   แสงเมืองมาหลงถ้ำ   และยังมีพุทธประวัติตอนปราบท้าวมหาชมพู    คาดว่าเขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่  24 
    วิหารวัดท่าข้าม   เป็นวิหารทรงพื้นเมือง   ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง  อายุสมัยของการก่อสร้างสันนิษฐานว่า  สร้างขึ้นในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ซึ่งกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวันที่  27  ตุลาคม  2524    วิหารหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะการขยายสัดส่วน  โดยการลดชั้นหลังคาแบบล้านนา  ที่มีความสวยงามและเป็นแบบฉบับของลักษณะสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ  การลดชั้นหลังคาแบบล้านนาไปทางด้านหน้าและด้านหลัง  ด้านละ  3 ชั้น  โดยเฉพาะด้านหน้ามีหลังคาลดชั้นคลุมบันไดทางขึ้นสองข้าง   เชิงบันไดมีนาคอยู่ด้านข้างเป็นศิลปะสมัยล้านนา  ช่วงบนเป็นหัวนาค  ช่วงล่างเป็นมังกร  คือเป็นลักษณะของมังกรคาบนาคซึ่งเป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อน  นอกจากนี้ยังมีหลังคามุกคลุมบันไดทางขึ้นด้านข้าง  2 ข้าง (ทิศเหนือและทิศใต้)  ลด 2 ชั้น  รับกับวิหาร  อันเป็นทางที่สำหรับพระสงฆ์ขึ้นไปทำพิธีกรรมในพระวิหาร26 มีนาคม 2563

ป้ายแผนที่ โฮมสเตย์ บ้านแม่หลอด-หมอกฟ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
09 มกราคม 2563

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด   ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ 10   ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่   สูงจากระดับน้ำทะเล 680 เมตร   รับผิดชอบอาณาบริเวณ 8.36  ตารางกิโลเมตร หรือ 5,226 ไร่   พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง     ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำแม่ฮาวและลำห้วยสายต่างๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.5 องศา  ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่หลอด    เดิมประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ปลูกผัก ทำสวนเมี่ยง และรับจ้างทั่วไป    ความเป็นอยู่ยังยากจน   ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต   กระทั่งปี  พ.ศ. 2527 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด      จึงได้ก่อตั้งขึ้น   เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ภายในเนื้อที่จัดสรร 60  ไร่    เน้นการวิจัยกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์ผสม   28   สายพันธุ์    ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชเสริมชนิดอื่น  อาทิ  กระวาน พริกไทย      เพื่อใช้ปลูกร่วมในแปลงกาแฟซึ่งพันธุ์กาแฟอราบิก้า    กรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยได้ประสานความช่วยเหลือจากระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านทางโครงการหลวงมาก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ พ.ศ. 2517

ประเภท การท่องเที่ยว/ศูนย์วิจัย /บ้านพัก

    การบริการ   - ชมแปลงสาธิตการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้าภายในศูนย์ฯ
                    - ชมสถานีเพาะกล้าและเมล็ดพันธุ์และแปลงปลูกป่า
                    - ชมประเพณีและการละเล่นของชาวกะเหรี่ยง อาทิ การเลี้ยงผี กินข้าวใหม่ การแต่งงาน  การเต้นรำ ฯลฯ
                    - ชมงานหัตถกรรมชาวเขา อาทิ การทอผ้า การตำข้าว ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านผาแตก

    ระดับราคา   - บ้านพักร้านอาหารับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 หลัง รับรองได้หลังละ 10 คน
                    - เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 50 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน  ราคา 20 บาท/ถุง/คืน       

     ที่ตั้ง    บ้านแม่หลอด   หมู่ 10   ถ.แม่มาลัย – ปาย  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์ 089 - 2627401 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5381-0765 ต่อ 108

18 กรกฎาคม 2562

น้ำตกหมอกฟ้า  (MORK - FA WATERFALL),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
ชื่อ            น้ำตกหมอกฟ้า  (MORK - FA WATERFALL)
ประเภท           แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  / ที่พัก
การบริการ        บ้านพักแรม / ค่ายพักแรม / เต้นท์ 
ระดับราคา        -    มีบ้านพักแรมแบบเรือนรวม  4 หลัง  พักได้หลังละ  15 คน ราคาหลังละ  1,500 บาท
                    -    มีสถานที่กางเต็นท์  โดยนักท่องเที่ยวนำเต็นท์ มาเอง ค่ากางเต็นท์ คนละ  30 บาท / 1 คืน
                    -    มีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอน
                          •    เต็นท์โดมเล็ก    นอนได้  3  คน  หลังละ   225  บาท   / 1 คืน
                          •    เต็นท์โดมใหญ่  นอนได้  5   คน  หลังละ   300 บาท   / 1 คืน
                    -  อุปกรณ์เครื่องนอน    -   ถุงนอน         30  บาท   / 1 คืน
                                                 -  ที่รองนอน       20  บาท   / 1 คืน
                                                 -  หมอน           10  บาท   / 1 คืน
                    -  โต๊ะปิกนิกพร้อมเก้าอี้    4  ตัว            100  บาท   / 1 วัน.

ที่ตั้ง 
           บ้านแม่หลอด   หมู่  10  ถ.แม่มาลัย – ปาย  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง 
                                                       จ.เชียงใหม่ 
เบอร์โทรศัพท์         -   (ติดต่อจองบ้านพักได้ที่ .. เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ  www.dnp.go.th/

รายละเอียด   
    น้ำตกหมอกฟ้าตั้งอยู่ใน บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม 3 ตำบล  ได้แก่  ตำบลสบเปิง ตำบลสันป่ายาง และตำบลป่าแป๋  มีเนื้อที่  50 ตารางกิโลเมตร หรือ  31,250  ไร่   กรมป่าไม้ได้ผนวกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ขึ้นกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  เมื่อปี พ.ศ. 2525
    น้ำตกหมอกฟ้า   เดิมมีชื่อเรียกตามชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงว่า  “น้ำตกตาดหมอก”  หมอกฟ้ามีประวัติอันยาวนานที่เล่าสืบกันมาหลายสมัย โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในละแวกใกล้เคียงได้เล่าถึงประวัติ ให้ฟังว่า เดิมทีเคยมีพระฤษีมาบำเพ็ญตบะที่ถ้ำเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีเพราะสถานที่นี้มีความสงบเงียบ  โดยในปัจจุบันเราจะเห็นร่องรอยหลงเหลืออยู่ จะมีแท่นหินคล้ายอาสนะอยู่ในถ้ำ และหลายปีต่อมาได้มีพระธุดงค์รูปงามได้มาบำเพ็ญศีลภาวนา   ชาวบ้านพากันเลื่อมใสศรัทธาในบุญบารมี ทั้งคนในท้องถิ่นและผู้คนจากถิ่นอื่น พากันมาถวายปัจจัย จนกระทั่งพระธุดงค์ได้ออกเดินทางแสวงบุญไปยังประเทศพม่า กลับมามีชื่อเสียง พระธุดงค์รูปนั้นคือ “พระอาจารย์ยันตระ”
สถานที่น่าสนใจ
    น้ำตกหมอกฟ้า  เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร มีละอองน้ำปลิวกระทบหน้าผามองคล้ายสายหมอกในฤดูหนาว   ละอองน้ำจะกระจายอยู่ทั่วบริเวณคล้าย ๆ หมอก ในบริเวณน้ำตกมีอ่างน้ำกว้างสามารถเล่นน้ำ   มีหาดทรายให้นั่งเล่น   ก่อเจดีย์ทราย
    ถ้ำค้างคาว   เป็นถ้ำหินแกรนิตที่แยกออกจากกันทำให้เกิดเป็นโพรง จึงไม่มีหินงอกหินย้อย กว้างประมาณ 15 เมตร เป็นที่อยู่ของค้างคาวจำนวนมาก มีหลายชนิด
  ตาดเชียงไฮ  เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากบ้านพักแรมประมาณ 50 เมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ  หน้าผาด้านข้างเป็นหินปูนสามารถปีนหน้าผาทำกิจกรรมได้
   น้ำออกรู   เป็นธารน้ำสายเล็กที่ไหลทะลุจากใต้ดินหรือใต้ชั้นหิน  โดยที่เรามองไม่เห็นต้นกำเนิดของสายน้ำ
   ตาดผาลาด  เป็นลานหินกว้างโดยมีน้ำไหลผ่านลานหินและตกลงไปตามเนินหินกลายเป็นน้ำตก

18 มิถุนายน 2562

โฮมสเตย์ บ้านแม่หลอด,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
โฮมสเตย์ บ้านพักต่างอากาศ บ้านหลังเดี่ยว
#พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ มากี่คนก็ได้
#เตาฮั้งโล่ หมูกะทะ อุปกรณ์ทำอาหาร
#ห้องน้ำเป็นชักโครกฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ (ยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น) ตั้งไฟต้มน้ำ
 
05 กุมภาพันธ์ 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)