ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม 053-995033 , 053-995043
วิหารคำ วัดท่าข้าม
ชื่อ            วิหารคำ วัดท่าข้าม   (แหล่งเรียนรู้โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าข้าม)
ประเภท      โบราณสถาน (วัด)
การบริการ   แหล่งเรียนรู้และค้นคว้า  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับราคา   ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่ตั้ง           บ้านท่าข้าม   หมู่ 6   ถ. สันป่ายาง – บ้านไร่   ต.สบเปิง  อ.แม่แตง   จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์         0 – 5399 - 5038
   
รายละเอียด   
    วัดท่าข้าม  ชื่อทางกรมศาสนา  คือ  “วัดสุปัตตนาราม”     เป็นวัดโบราณขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ   เมื่อปี พ.ศ.2525   ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทยใหญ่เป็นเรื่องพุทธ-ประวัติและชาดกพื้นบ้านชาดกนอกนิบาตร    เรื่อง   แสงเมืองมาหลงถ้ำ   และยังมีพุทธประวัติตอนปราบท้าวมหาชมพู    คาดว่าเขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่  24 
    วิหารวัดท่าข้าม   เป็นวิหารทรงพื้นเมือง   ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง  อายุสมัยของการก่อสร้างสันนิษฐานว่า  สร้างขึ้นในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ซึ่งกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวันที่  27  ตุลาคม  2524    วิหารหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะการขยายสัดส่วน  โดยการลดชั้นหลังคาแบบล้านนา  ที่มีความสวยงามและเป็นแบบฉบับของลักษณะสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ  การลดชั้นหลังคาแบบล้านนาไปทางด้านหน้าและด้านหลัง  ด้านละ  3 ชั้น  โดยเฉพาะด้านหน้ามีหลังคาลดชั้นคลุมบันไดทางขึ้นสองข้าง   เชิงบันไดมีนาคอยู่ด้านข้างเป็นศิลปะสมัยล้านนา  ช่วงบนเป็นหัวนาค  ช่วงล่างเป็นมังกร  คือเป็นลักษณะของมังกรคาบนาคซึ่งเป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อน  นอกจากนี้ยังมีหลังคามุกคลุมบันไดทางขึ้นด้านข้าง  2 ข้าง (ทิศเหนือและทิศใต้)  ลด 2 ชั้น  รับกับวิหาร  อันเป็นทางที่สำหรับพระสงฆ์ขึ้นไปทำพิธีกรรมในพระวิหาร 
07 มิถุนายน 2559