sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
782
เดือนที่แล้ว
2,405
ปีนี้
7,160
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
60,489
ไอพี ของคุณ
3.238.240.197


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด   ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ 10   ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่   สูงจากระดับน้ำทะเล 680 เมตร   รับผิดชอบอาณาบริเวณ 8.36  ตารางกิโลเมตร หรือ 5,226 ไร่   พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง     ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำแม่ฮาวและลำห้วยสายต่างๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.5 องศา  ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่หลอด    เดิมประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ปลูกผัก ทำสวนเมี่ยง และรับจ้างทั่วไป    ความเป็นอยู่ยังยากจน   ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต   กระทั่งปี  พ.ศ. 2527 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด      จึงได้ก่อตั้งขึ้น   เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ภายในเนื้อที่จัดสรร 60  ไร่    เน้นการวิจัยกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์ผสม   28   สายพันธุ์    ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชเสริมชนิดอื่น  อาทิ  กระวาน พริกไทย      เพื่อใช้ปลูกร่วมในแปลงกาแฟซึ่งพันธุ์กาแฟอราบิก้า    กรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยได้ประสานความช่วยเหลือจากระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านทางโครงการหลวงมาก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ พ.ศ. 2517

ประเภท การท่องเที่ยว/ศูนย์วิจัย /บ้านพัก

    การบริการ   - ชมแปลงสาธิตการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้าภายในศูนย์ฯ
                    - ชมสถานีเพาะกล้าและเมล็ดพันธุ์และแปลงปลูกป่า
                    - ชมประเพณีและการละเล่นของชาวกะเหรี่ยง อาทิ การเลี้ยงผี กินข้าวใหม่ การแต่งงาน  การเต้นรำ ฯลฯ
                    - ชมงานหัตถกรรมชาวเขา อาทิ การทอผ้า การตำข้าว ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านผาแตก

    ระดับราคา   - บ้านพักร้านอาหารับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 หลัง รับรองได้หลังละ 10 คน
                    - เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 50 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน  ราคา 20 บาท/ถุง/คืน       

     ที่ตั้ง    บ้านแม่หลอด   หมู่ 10   ถ.แม่มาลัย – ปาย  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์ 089 - 2627401 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5381-0765 ต่อ 108


 
18 กรกฎาคม 2562